Middels onderstaand formulier kunt u eenvoudig en met alle benodigde informatie uw lidmaatschap opzeggen. U kunt aangeven of u het lidmaatschap per direct wil opzeggen of per 1 januari van het volgende contributiejaar. Indien u per direct opzegt zult u voor het resterende kalenderjaar geen MX-5 Magazines en nieuwsbrieven meer ontvangen en niet meer kunnen inloggen op de clubsite. Let op: Er wordt geen contributie gerestitueerd! De ledenadministratie verneemt tevens graag de reden van uw opzegging.