Wanneer u deze website bezoekt en evt. informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. De Mazda MX-5 Club Nederland kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan de Mazda MX-5 Club Nederland verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinked.

Intellectueel eigendom

Foto's en links naar foto's die door leden op deze site zijn geplaatst mogen door de Mazda MX-5 Club Nederland worden gebruikt. De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden, mits anders besloten. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Mazda MX-5 Club Nederland.

Databescherming

De Mazda MX-5 Club Nederland respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe de Mazda MX-5 Club Nederland gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Privacy

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de geldende wetgeving op het gebied van de privacy. Daartoe ondersteund de Hosting Provider de US-EU Safe Harbor Principles waardoor de privacy van de persoonsgegevens gewaarborgd zijn. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Door uw bezoek en het gebruik van de site gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Op deze speciale cookie-pagina alle benodigde informatie over onze cookies vinden.

Persoonsgegevens

De Mazda MX-5 Club Nederland verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van de lidmaatschapsgegevens geeft een bezoeker de Mazda MX-5 Club Nederland toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal de Mazda MX-5 Club Nederland gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer besturingssysteem een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

E-mail

Door de Mazda MX-5 Club Nederland verstuurde e-mail en eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie en adviezen bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Deze e-mail is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kunnen wij niet garanderen dat de informatie altijd correct en volledig is. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.


Evenementenvoorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan evenementen Mazda MX5 Club Nederland.

1. Door in te schrijven voor onze evenementen verklaart de inschrijver mede namens zijn/haar medepassagier zich akkoord met het feit dat deelname aan deze evenementen geschiedt voor zijn/haar eigen rekening en risico en dat de club, de uitzetters en organisatoren geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor enig letsel en/of schade aan of verlies van eigendommen van de inschrijver of zijn/haar medepassagiers waaronder, maar niet uitsluitend, het voertuig waarmee de ondergetekende aan deze rit deelneemt. Inschrijver vrijwaart de uitzetters, organisatoren en de club tegen alle claims van alle derden, inclusief die van zijn/haar medepassagier, en uit welken hoofde dan ook, die verband houden met of het gevolg zijn van deelname door ondergetekende en zijn/haar medepassagiers aan de evenementen.

2. Inschrijving voor het evenement is niet vrijblijvend en betekent tevens een verplichting het bijbehorende bedrag over te maken aan de clubrekening. Bij annulering door deelnemer(s) blijft betaling voor deelname verschuldigd en betaalde kosten zijn bij annulering door deelnemer(s) niet meer terugvorderbaar. De deelnemer zal, indien nog niet gedaan, alsnog het inschrijfgeld moeten voldoen. Bij verhindering dient de deelnemer de uitzetters van het evenement terstond op de hoogte brengen van diens afwezigheid.